کلاس های زبان داوری و کوچینگ


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1398/11/05
سبک را بنویسید. سبک را کوچک‌تر از 20 حرف بنویسید.
شهرستان را بنویسید. شهرستان را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
درجه مربی گری را بنویسید. درجه مربی گری را کوچک‌تر از 20 حرف بنویسید.
درجه داوری را بنویسید. درجه داوری را کوچک‌تر از 20 حرف بنویسید.
درجه کمربند را بنویسید. درجه کمربند را کوچک‌تر از 17 حرف بنویسید.
عکس 4*3 را انتخاب کنید.
ثبت نام جهت را انتخاب کنید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...