مسابقات سبک های آزاد


راهنمای مراحل ثبت نام و تصحیح
در صورت بروز خطا در سیستم با شماره تماس 09011099449 مسئول آی تی هیئت کاراته استان فارس (فلاحی) تماس بگیرید.

اصلاح اطلاعات