ثبت نام دوره های آموزشی


توجه : تا پرداخت نکرده و کد رهگیری را دریافت نکنید، ثبت نام شما ناموفق می باشد.

توجه : بعد از پر کردن فرم اطلاعات دوره خود را انتخاب و پرداخت بفرمایید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1398/09/19
سبک را بنویسید. سبک را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید.
شهرستان را بنویسید. شهرستان را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید.
درجه مربی گری را انتخاب کنید.
درجه داوری را انتخاب کنید.
درجه کمربند را بنویسید. درجه کمربند را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید.
عکس 4*3 را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...