فرم ارسال مشخصات روسای هیات شهرستان های استان فارس


قبل از پر کردن فیلد ها یکبار مطالعه بفرمایید.


  • {{value}}
هیات را انتخاب کنید.
شماره تماس هیات را بنویسید. شماره تماس هیات را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید. شماره تماس هیات را بصورت عدد 11 رقمی همراه با کد شهرستان بنویسید.
آدرس پستی هیات را بنویسید. آدرس پستی هیات را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

نحوه نگارش: استان-شهرستان-آدرس-کدپستی

لوگو هیات را انتخاب کنید.

توجه : درصورتی که هیات دارای لوگو باشد، ارسال کنید.

ساعات کاری هیات را بنویسید. ساعات کاری هیات را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید.
نیاز های هیات در سایت را بنویسید. نیاز های هیات در سایت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

توضیح درخصوص چه بخش هایی در سایت نیاز دارید؛ تا در صورت امکان برایتان محیا شود.


سمت را بنویسید. سمت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1399/04/20
محل تولد را بنویسید. محل تولد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید.
شماره همراه را بنویسید. شماره همراه را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید. شماره همراه را بصورت عدد 11 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
آدرس منزل را بنویسید. آدرس منزل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نحوه نگارش: استان-شهرستان-آدرس-کدپستی

میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عکس 4*3 را انتخاب کنید.

لطفا عکس با کیفیت باشد.(اسکن شده و واضح)

عکس رسمی را انتخاب کنید.

لطفا عکس رسمی و با کیفیت باشد.(اسکن شده و واضح)


سمت را بنویسید. سمت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1399/04/20
محل تولد را بنویسید. محل تولد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره همراه را بنویسید. شماره همراه را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید. شماره همراه را بصورت عدد 11 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
آدرس منزل را بنویسید. آدرس منزل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نحوه نگارش: استان-شهرستان-آدرس-کدپستی

میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عکس 4*3 را انتخاب کنید.

لطفا عکس با کیفیت باشد.(اسکن شده و واضح)

عکس رسمی را انتخاب کنید.

لطفا عکس رسمی و با کیفیت باشد.(اسکن شده و واضح)


کمی صبر کنید...