به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس و طبق اعلام  کمیته داوران استان، در راستای اهداف متعالی هیات کاراته استان وبمنظور  تقویت بنیه علمی و آموزشی وارتقاهرچه بیشتر زنجیره  داوری(داوران-مربیان-قهرمانان) و ضرورت هرچه بیشتر امر آموزش از اهداف اصلی  و تفکیک ناپذيرکميته داوران استان، بسته آموزشی تدوین وتنظیم شده با محور و  سرفصل های تعیین شده وبابهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود کاراته استان و  مشارکت متخصصین علوم ورزشی و پزشکی و...همچنین آشنایی هرچه بيشترداوران  درراستای آخرین تغییرات و قوانین مقررات 2020  بامحورهاي ذیل برگزار می  گردد:

1-کلاس همسان سازی ویژه اعضای شورای داوران استان در دهه سوم اردیبهشت ماه
2- کلاس همسان سازی ویژه تمامی  داوران ملی وممتاز استان در دهه سوم اردیبهشت ماه (پیش نیاز ورود به کلاس ارتقاء )

3- کلاس همسان سازی ویژه تمامی  داوران جاج c,b,a استان در دهه سوم اردیبهشت ماه (پیش نیاز ورود به کلاس ارتقاء )

4-کلاس ارتقاء داوري جاج تاممتازملي ویژه تمامی داوران استان در خردادماه
5-برگزاری کارگاههای دانش افزايي و تخصصی داوری ویژه داوران، مربیان و قهرمانان استان در خردادماه
لازم بذکر است دستورالعمل اجرایی دوره ها متعاقبا اعلام خواهدشد