احمد مبارکی

مبارکی: مسابقات مجازی کاتا باعث پیشرفت ورزشکاران شد

/news-13

رئیس هیات کاراته استان فارس گفت: برگزاری مسابقات مجازی کاتای کشور در روزهای کرونایی، باعث پیشرفت ورزشکاران شد.