مربیگری

برگزاری آنلاین دوره تئوری مربیگری درجه سه، دو و یک کاراته

/news-10

دوره آنلاین تئوری درجه سه، دو و یک به میزبانی هیات کاراته استان فارس برگزار می شود.