کاراته

تقویم جدید فدراسیون جهانی کاراته منتشر شد

/news-5

فدراسیون جهانی کاراته پس از لغو تعدادی از مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا تقویم جدید این فدراسیون در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد.