کرونا

مسابقات ورزشی تا پایان اردیبهشت ماه تعطیل شد.

/news-6

در اطلاعیه شمار۱۰ ستاد مقابله با کرونا در ورزش اعلام شد؛ 🔸️کلیه مسابقات ورزشی تا پایان اردیبهشت تعطیل است​​​​