ثبت نام مسابقات قهرمانی کشور جام شهدای دانشجویان دانشگاه پیام نور

توجه  :  به همراه داشتن بیمه ورزشی دارای اعتبار در سال 1398 الزامی می باشد.
* در صورت بروز مشکل سیستمی با اپراتور تماس بفرمایید.

تاریخ برگزاری مسابقات: 1398/06/22

مبلغ ورودی مسابقات به ازاء هر نفر: 72،000 تومان

تاریخ برگزاری مسابقات: 1398/06/22

مبلغ ورودی مسابقات به ازاء هر نفر: 72،000 تومان

تاریخ برگزاری مسابقات: 1398/06/22

مبلغ ورودی مسابقات به ازاء هر نفر: 135000 تومان

ثبت نام ارتقاء داوری کاراته - استاژ داوری جوان

* هزینه هر ارتقاء 480،000 تومان می باشد.
* هزینه شرکت در دوره به صورت استاژ و تثبیت درجه داوری  100،000 می باشد.

توجه 1  :  تا زمانیکه کد رهگیری را دریافت نکردید ثبت نام شما موفق نمی باشد.
توجه 2  : قبل از اقدام به ثبت نام راهنما ثبت نام را مطالعه بفرمایید.
چهارشنبه 30 مرداد : ساعت 14:00 لغایت 18:00 کلاس تئوری کومیته / ساعت 18:30 لغایت 19:00 آزمون کتبی کومیته
پنج شنبه 31 مرداد : ساعت 9:30 لغایت 11:30 کلاس تئوری کاتا / ساعت 12:00لغایت 12:30 آزمون کتبی کاتا / ساعت 12:40لغایت 14:30 آزمون عملی کاتا / ساعت 16:00لغایت 20:00 کلاس عملی کومیته
جمعه 1 شهریور : ساعت 8:00 لغایت 12:30 آزمون عملی کومیته / ساعت 14:30لغایت 18:30 آزمون عملی کومیته