ثبت نام مسابقات پیشکسوتان در بخش کاتا - جایزه بزرگ و قهرمانی استان در تاریخ 1398/09/21.22 آقایان

مسئول برگزاری مسابقات جناب آقای مدیح جهرمی جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره   09178781136 تماس حاصل نمایید.
توجه  :  به همراه داشتن بیمه ورزشی دارای اعتبار در سال 1398 الزامی می باشد.
* در صورت بروز مشکل سیستمی با اپراتور تماس بفرمایید.
 توجه : ورودی مسابقات قهرمانی 60،000 تومان و جایزه بزرگ 70،000 (5،000 تومان سهم مربی) مبلغ قابل پرداخت قهرمانی 55،000 و جایزه بزرگ 65،000 تومان می باشد.

جهت ثبت نام تجمعی اینجا کلیک کنید.

تاریخ برگزاری مسابقات: جایزه بزرگ 98/09/22 قهرمانی 98/09/21

مبلغ ورودی مسابقات به ازاء هر نفر: جایزه بزرگ 65000 - قهرمانی 55000 تومان

تاریخ برگزاری مسابقات: جایزه بزرگ 98/09/22 قهرمانی 98/09/21

مبلغ ورودی مسابقات به ازاء هر نفر: جایزه بزرگ 65000 - قهرمانی 55000 تومان

تاریخ برگزاری مسابقات: 98/09/22

مبلغ ورودی مسابقات به ازاء هر نفر: 195000 تومان

تاریخ برگزاری مسابقات: 1398/09/22

مبلغ ورودی مسابقات به ازاء هر نفر: رایگان تومان