ثبت نام های جاری هیأت کاراته استان فارس

ثبت نام دوره ی مربیگری درجه 1-2-3 و ممتاز

قیمت دوره ها
درجه 3 : 1.000.000  درجه 2 : 1.250.000
درجه 1 : 1.500.000  ممتاز : 2.000.000

در خواست خوابگاه و غذا

مسابقات سبک های آزاد کشور 26 و 27 دی ماه 1398

ثبت نام روسای سبک ها و هیات

 کاراته استان فارس