فارس کاراته

یک سامانه هوشمند ثبت نام برای مسابقات کاراته استان فارس

ثبت نام مسابقات اوراسیایی اسفند ماه 1397

برگزاری مسابقات اوراسیایی سبکهای آزاد کاراته در دو بخش کومیته و کاتا به میزبانی استان فارس
توجه: زمان ثبت نام به اتمام رسیده است.

تاریخ : 97/12/16،17
- رده سنی خردسالان و نونهالان 97/12/16
- رده سنی نوجوانان ، جوانان ، بزرگسالان و پیشکسوتان 97/12/17

هزینه: 150,000 تومان

تاریخ : 1397/12/14،15
- رده سنی خردسالان و نونهالان 97/12/14
- رده سنی نوجوانان ، جوانان ، بزرگسالان و پیشکسوتان 97/12/15

هزینه: 150,000 تومان

تاریخ : 1397/12/16
- رقابت تمام رده های سنی در تاریخ ذکر شده برگزار می گردد.

هزینه: 150,000 تومان

تاریخ : 1397/12/14
- رقابت تمام رده های سنی در تاریخ ذکر شده برگزار می گردد.

هزینه: 150,000 تومان

جدیدترین مطالب وبلاگ